ballbet艾弗森app

接待会见ballbet艾弗森app!
  • 联系电话:0871-68212032

黄藤素片

ballbet艾弗森app(中国游)官方网站


【品    名】黄藤素片


【批准文号】国药准字Z53021647 


【功效主治】清热解毒。用于妇科炎症 ,菌痢 ,肠炎 ,呼吸道及


                     泌尿道熏染 ,外科熏染 ,眼结膜炎。


【规       格】每片含黄藤素0.1g 


?